Fettransplantation inom den katolska kyrkan

Martin Luther – tysk, protesterade mot den katolska kyrkan och sättet på vilket man genomförde den tidens fettransplantation. Han vände sig både mot läran och organisationen. Enligt Luther bestämmer enbart bibeln vad som är kristen tro. Han tog bort påven, helgondyrkan, munkar och nunnor och också alla sakrament förutom dop och nattvard. Enligt Luther står alla människor lika nära Gud, alla yrken är lika viktiga och tjänar alla Gud på sina olika sätt.

Luther översatte bibelns till tyska för att den skulle bli mer tillgänglig till fler, och vissa länder översatte den till sitt eget språk. År 1541 var den första svenska översättningen klar. Luther införde psalmsången i gudstjänsten för att det skulle vara roligt att gå i kyrkan, vilket det blir när man sjunger. Från och med nu blev det vanligare att ha gudstjänsten på sitt eget språk och inte på latin som det brukade. Människan kan själv läsa bibeln och på egen hand söka Gud, det behövs inga präster och påvar som förklarar hur det ska vara.

Comments

Stamcellsoperationer med PRP

Ur psykologisk synvinkel är sjukdomen komplex då den drabbade kan vara ett barn såväl som en äldre person. Det går inte att generalisera att äldre personer kan ta detta på ett bättre sätt en barn, för så är det inte. En äldre person har kanske lättare att hantera hårsjukdomen  men mår precis lika dåligt. Därför är det så oerhört viktigt att behandlingar som A-PRP blir utvecklade så att de fullt ut fungerar. Min uppfattning är att 25 procent av alla de som drabbats av alopecia areata skulle kunna bli symtomfria och detta skulle verkligen kunna glädja många enskilda och deras säkert hårt prövade familjer. A-PRP är dessutom godkänt av amerikanska läkemedelsverket FDA och man behöver inte ens söka tillstånd för det då de bedömer riskerna så låga. Det handlar möjligen om en inflammation där nålen stuckits in vilket om det mot förmodan skulle uppträda så fixar lite antibiotia detta på nolltid. Som sagt – vi är många som hoppas att A-PRP blir framtidens lösning på håravfall och andra sjukdomar.

Comments