Archive for juli, 2013

Fettransplantation inom den katolska kyrkan

Martin Luther – tysk, protesterade mot den katolska kyrkan och sättet på vilket man genomförde den tidens fettransplantation. Han vände sig både mot läran och organisationen. Enligt Luther bestämmer enbart bibeln vad som är kristen tro. Han tog bort påven, helgondyrkan, munkar och nunnor och också alla sakrament förutom dop och nattvard. Enligt Luther står alla […]

Comments