Fettransplantation inom den katolska kyrkan

Martin Luther – tysk, protesterade mot den katolska kyrkan och sättet på vilket man genomförde den tidens fettransplantation. Han vände sig både mot läran och organisationen. Enligt Luther bestämmer enbart bibeln vad som är kristen tro. Han tog bort påven, helgondyrkan, munkar och nunnor och också alla sakrament förutom dop och nattvard. Enligt Luther står alla människor lika nära Gud, alla yrken är lika viktiga och tjänar alla Gud på sina olika sätt.

Luther översatte bibelns till tyska för att den skulle bli mer tillgänglig till fler, och vissa länder översatte den till sitt eget språk. År 1541 var den första svenska översättningen klar. Luther införde psalmsången i gudstjänsten för att det skulle vara roligt att gå i kyrkan, vilket det blir när man sjunger. Från och med nu blev det vanligare att ha gudstjänsten på sitt eget språk och inte på latin som det brukade. Människan kan själv läsa bibeln och på egen hand söka Gud, det behövs inga präster och påvar som förklarar hur det ska vara.

Comments are closed.